Ikon för Rikstermbanken

hantering

svensk term: hantering
förklaring:

Hantering är allt man gör med produkten som inte förändrar den (att ta emot produkten, lagra, sortera och packa den). Hit räknas även att torka egen spannmål på gården och att tvätta egna produkter på gården med rent vatten.

 
källa: KRAV Ekonomisk förening: KRAVs Regler, Definitioner, s. 269–285