Ikon för Rikstermbanken

högsta tillåtna giva

svensk term: högsta tillåtna giva
förklaring:

den maximala mängd av ett produktionshjälpmedel som en lantbrukare får tillföra marken utan att det medför att för stora mängder tungmetaller eller växtnäring samtidigt tillförs

anmärkning:

Den högsta tillåtna givan får som mest beräknas för fem år.

 
källa: KRAV Ekonomisk förening: KRAVs Regler, Definitioner, s. 269–285