Ikon för Rikstermbanken

hård drivning

svensk term: hård drivning
definition:

olaglig användning av elektrisk pådrivare, pådrivning i form av t.ex. vridning av svansen som är förbjudet enligt svensk lag, hårda sparkar och slag eller hårda och/eller upprepade slag eller stötar med tillhygge samt oaktsam drivning med grindar eller liknande

 
källa: KRAV Ekonomisk förening: KRAVs Regler, Definitioner, s. 269–285