Ikon för Rikstermbanken

hållbart fiske

svensk term: hållbart fiske
definition:

fiske som följer ICES eller motsvarande råd, vilka är baserade på vetenskapliga beståndsbedömningar

 
källa: KRAV Ekonomisk förening: KRAVs Regler, Definitioner, s. 269–285