Ikon för Rikstermbanken

hälsoprogram

svensk term: hälsoprogram
definition:

etablerat program med systematisk uppföljning av djurhälsa, anpassat till respektive djurslag

 
källa: KRAV Ekonomisk förening: KRAVs Regler, Definitioner, s. 269–285