Ikon för Rikstermbanken

hälsoplan

svensk term: hälsoplan
definition:

plan anpassad till din besättning inriktad på strategiskt förebyggande djurhälsoarbete inklusive smittskydd som upprättas tillsammans med veterinär

 
källa: KRAV Ekonomisk förening: KRAVs Regler, Definitioner, s. 269–285