Ikon för Rikstermbanken

grovfoder

svensk term: grovfoder
definition:

bete, hö, ensilage, helsädesensilage, grönfoder, halm, löv, bark, kvistar, betmassa och rotfrukter (ej potatis)

 
källa: KRAV Ekonomisk förening: KRAVs Regler, Definitioner, s. 269–285