Ikon för Rikstermbanken

gröngödsling

svensk term: gröngödsling
definition:

gröda som inte skördas till foder eller livsmedel, och som har till syfte att användas som gödsel, oftast på samma mark som den odlats på

anmärkning:

Den innehåller oftast kvävefixerande baljväxter.

 
källa: KRAV Ekonomisk förening: KRAVs Regler, Definitioner, s. 269–285