Ikon för Rikstermbanken

godkänt certifieringsorgan

svensk term: godkänt certifieringsorgan
definition:

certifieringsorgan som är ackrediterat för att certifiera enligt KRAVs regler

anmärkning:

KRAVs webbplats har en lista över de certifieringsorgan som är ackrediterade för att certifiera enligt KRAVs regler. Oftast använder vi bara begreppet ”certifieringsorgan” i regeltexten när vi menar ”godkänt certifieringsorgan”.

 
källa: KRAV Ekonomisk förening: KRAVs Regler, Definitioner, s. 269–285