Ikon för Rikstermbanken

genomisk selektion

svensk term: genomisk selektion
förklaring:

Ett djurs avelsvärde bestäms med hjälp av DNA-markörer efter ett blod- eller vävnadsprov på djuret.

 
källa: KRAV Ekonomisk förening: KRAVs Regler, Definitioner, s. 269–285