Ikon för Rikstermbanken

fysikaliska processer

svensk term: fysikaliska processer
definition:

processer som sker med fysikaliska metoder

exempel:

malning, frysning och torkning

 
källa: KRAV Ekonomisk förening: KRAVs Regler, Definitioner, s. 269–285