Ikon för Rikstermbanken

foder från karensårsodling

svenska termer: foder från karensårsodling
karensfoder
definition:

foder som odlas på mark som är under karens och skördas tidigast 12 månader efter att karenstiden påbörjats

anmärkning:

Vissa grödor får användas som foder till egna djur tidigare vilket framgår av reglerna.

 
källa: KRAV Ekonomisk förening: KRAVs Regler, Definitioner, s. 269–285