Ikon för Rikstermbanken

försiktighetsprincipen

svensk term: försiktighetsprincipen
förklaring:

Försiktighetsprincipen innebär att om miljökonsekvenserna av ett ämne, en produkt eller en verksamhet är okända eller osäkra förkastas hellre än accepteras det/den för att minimera eventuella risker. Den grundläggande hänsynsregeln i miljöbalken innebär att alla som ska vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att åtgärden inte ska skada hälsan eller miljön.

 
källa: KRAV Ekonomisk förening: KRAVs Regler, Definitioner, s. 269–285