Ikon för Rikstermbanken

förnybar energikälla

svensk term: förnybar energikälla
förklaring:

Förnybara energikällor är vattenkraft, vågkraft, vindkraftverk, solfångare och solceller, biobränsle och spillvärme.

anmärkning:

El, värme och kyla som är miljömärkt enligt Bra Miljöval får räknas som förnybar utan vidare analys.

 
källa: KRAV Ekonomisk förening: KRAVs Regler, Definitioner, s. 269–285