Ikon för Rikstermbanken

förädling

svensk term: förädling
förklaring:

Förädling är ett begrepp som omfattar all beredning av jordbruksprodukter och andra livsmedeslråvaror till livsmedel, foder, produktionshjälpmedel eller textil, skinn, läder och hudar. I ett första led räknas inte packning och märkning av produkten som förädling men om produkten t.ex. tvättas eller skalas anses den ha förädlats.

exempel:

Exempel på förädling är malning av spannmål, safttillverkning, charkuteritillverkning, mejeri-, bageri-, slakteri- och styckningsverksamhet, konservering, djupfrysning, torkning eller annan konserverande behandling, spinning och vävning av textil.

 
källa: KRAV Ekonomisk förening: KRAVs Regler, Definitioner, s. 269–285