Ikon för Rikstermbanken

fånggröda

svensk term: fånggröda
definition:

gröda som sås in i befintlig gröda för att fånga upp överskott av växtnäring under hösten och därefter plöjas ner

anmärkning:

Fånggroda består ofta av gräs.

 
källa: KRAV Ekonomisk förening: KRAVs Regler, Definitioner, s. 269–285