Ikon för Rikstermbanken

färskvaror

svensk term: färskvaror
definition:

livsmedel som inte behandlats i konserverande syfte genom exempelvis sterilisering, saltning, torkning, rökning eller djupfrysning och som därför kan ha begränsad hållbarhet

anmärkning:

Färskvaran kan vara beredd eller oberedd. Vissa färskvaror är för sin hållbarhet beroende av att förvaras på särskilt sätt, exempelvis i kyla.

 
källa: KRAV Ekonomisk förening: KRAVs Regler, Definitioner, s. 269–285