Ikon för Rikstermbanken

färdigförpackad maträtt

svensk term: färdigförpackad maträtt
definition:

maträtt som i oförändrat skick är avsedd att tillhandahållas slutkonsumenter och storhushåll och som består av en maträtt och den förpackning i vilken den placerades innan det erbjöds till försäljning

anmärkning:

Maträtten ska inte kunna ändras utan att förpackningen öppnas eller ändras. Maträtter som förpackas på försäljningsstället på konsumentens begäran, t.ex. catering, eller är färdigförpackade för direkt försäljning, t.ex. take away, ska inte anses vara färdigförpackade maträtter.

 
källa: KRAV Ekonomisk förening: KRAVs Regler, Definitioner, s. 269–285