Ikon för Rikstermbanken

etablerad djurgrupp

svensk term: etablerad djurgrupp
definition:

grupp av djur som har haft erforderlig tid att etablera en inbördes rangordning på gården

 
källa: KRAV Ekonomisk förening: KRAVs Regler, Definitioner, s. 269–285