Ikon för Rikstermbanken

ekologisk

svensk term: ekologisk
användningsområde: i KRAV-sammanhang
anmärkning:

Ordet ekologisk får användas vid märkning och marknadsföring av produkter om (EG) nr 834/2007 och (EG) nr 889/2008 uppfylls.

 
källa: KRAV Ekonomisk förening: KRAVs Regler, Definitioner, s. 269–285