Ikon för Rikstermbanken

drivning

svensk term: drivning
förklaring:

Att förmå djuren att själva röra sig i önskad riktning.

 
källa: KRAV Ekonomisk förening: KRAVs Regler, Definitioner, s. 269–285