Ikon för Rikstermbanken

djurvälfärd

svensk term: djurvälfärd
definition:

djurhälsa och djurens övriga välbefinnande

se även:
 
källa: KRAV Ekonomisk förening: KRAVs Regler, Definitioner, s. 269–285