Ikon för Rikstermbanken

djurskyddsansvarig

svensk term: djurskyddsansvarig
förklaring:

Ansvar, roll och kompetenskrav för denna person definieras i artikel 17 i Rådets Förordning (EG) nr 1099/2009. Observera dock att alla KRAV-certifierade slakterier ska ha en djurskyddsansvarig (även om färre än 1 000 djurenheter slaktas) och att denna ska ha genomgått den av Jordbruksverket godkända kompetensbevisutbildningen (vilket innebär att Jordbruksverkets ”förenklade förfarande” inte godkänns).

 
källa: KRAV Ekonomisk förening: KRAVs Regler, Definitioner, s. 269–285