Ikon för Rikstermbanken

djurhälsa

svensk term: djurhälsa
definition:

djurens fysiska välbefinnande

 
källa: KRAV Ekonomisk förening: KRAVs Regler, Definitioner, s. 269–285