Ikon för Rikstermbanken

desinfektion

svenska termer: desinfektion
desinficering
definition:

behandling av lokaler, materiel eller personer med fysikaliska eller kemiska medel i syfte att eliminera risken för överföring av smitta

anmärkning:

Detta innebär inte att alla mikroorganismer avlägsnats eller avdödats (som sker vid sterilisering) utan att mängden potentiellt patogena mikroorganismer reduceras så långt att smittrisken elimineras. Även behandling av luft och vatten för att hindra spridning av smitta räknas till desinficering.

 
källa: KRAV Ekonomisk förening: KRAVs Regler, Definitioner, s. 269–285