Ikon för Rikstermbanken

certifieringsorgan

svensk term: certifieringsorgan
definition:

organisation som kan och får certifiera produktion eller produkter enligt något regelverk

anmärkning:

Ofta erbjuder ett certifieringsorgan certifiering enligt flera olika regelverk.

 
källa: KRAV Ekonomisk förening: KRAVs Regler, Definitioner, s. 269–285