Ikon för Rikstermbanken

brukningsenhet

svenska termer: brukningsenhet
gård
jordbruksföretag (EU)
definition:

fastighet eller ett företag som består av en eller flera registerfastigheter eller delar av sådana fastigheter som har gemensam bokföring

anmärkning:

Begreppet motsvarar EU-förordningens ”jordbruksföretag”. Vi använder gård och brukningsenhet för samma begrepp.

 
källa: KRAV Ekonomisk förening: KRAVs Regler, Definitioner, s. 269–285