Ikon för Rikstermbanken

biologiska processer

svensk term: biologiska processer
definition:

processer som sker med hjälp av levande organismer t.ex. rötning och kompostering

 
källa: KRAV Ekonomisk förening: KRAVs Regler, Definitioner, s. 269–285