Ikon för Rikstermbanken

bifångst

svensk term: bifångst
användningsområde: vid fiske
definition:

oavsiktlig fångst av däggdjur och fåglar eller av fisk av arter eller storlekar som man inte planerat att fånga

 
källa: KRAV Ekonomisk förening: KRAVs Regler, Definitioner, s. 269–285