Ikon för Rikstermbanken

betesperiod

svensk term: betesperiod
användningsområde: i KRAV-sammanhang
definition:

den tid då djuren ska vara på bete

anmärkning:

För idisslare gäller den av Jordbruksverket

fastställda minimitiden för betesgång i respektive del av landet, alltså länsvis:

• minst 2 månader i Dalarna, Gävleborg, Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten

• minst 3 månader i Stockholm, Uppsala, Södermanland, Östergötland, Jönköping, Kronoberg, Kalmar, Gotland, Västra Götaland, Värmland, Örebro och Västmanland

• minst 4 månader i Blekinge, Skåne och Halland.

För gris och fjäderfä gäller minst 4 månader.

 
källa: KRAV Ekonomisk förening: KRAVs Regler, Definitioner, s. 269–285