Ikon för Rikstermbanken

bestånd

svensk term: bestånd
definition:

biologisk enhet som avgränsar individer inom en art som i huvudsak har gemensam geografisk och årlig livscykel

 
källa: KRAV Ekonomisk förening: KRAVs Regler, Definitioner, s. 269–285