Ikon för Rikstermbanken

bekämpningsmedel

svensk term: bekämpningsmedel
förklaring:

Ett bekämpningsmedel kan antingen vara en biocidprodukt eller ett växtskyddsmedel. Bekämpningsmedel definieras i miljöbalken som en kemisk eller biologisk produkt som är avsedd att förebygga eller motverka att djur, växter eller mikroorganismer förorsakar skada eller olägenhet för människors hälsa eller skada på egendom. För att få säljas och användas ska bekämpningsmedel vara godkända av Kemikalieinspektionen.

 
källa: KRAV Ekonomisk förening: KRAVs Regler, Definitioner, s. 269–285