Ikon för Rikstermbanken

basprodukter

svensk term: basprodukter
definition:

livsmedel och produkter som utgör stommen i menyn på den aktuella restaurangen

 
källa: KRAV Ekonomisk förening: KRAVs Regler, Definitioner, s. 269–285