Ikon för Rikstermbanken

avblodning

svensk term: avblodning
definition:

tömning av djurkroppen på blod

 
källa: KRAV Ekonomisk förening: KRAVs Regler, Definitioner, s. 269–285