Ikon för Rikstermbanken

arom

svensk term: arom
förklaring:

En arom består av aromämne eller arompreparat och bärare eller lösningsmedel.

 
källa: KRAV Ekonomisk förening: KRAVs Regler, Definitioner, s. 269–285