Ikon för Rikstermbanken

Uddevallasystem

svensk term: Uddevallasystem
förklaring:

En typ av stallinredningssystem med endjursboxar för nötkreatur, bestående av ett antal rader med individuella bås. Systemet är ihopbyggt med drivgångarna.

 
källa: KRAV Ekonomisk förening: KRAVs Regler, Definitioner, s. 269–285