Ikon för Rikstermbanken

SIN-lista

svensk term: SIN-lista
förklaring:

Kemikaliesekretariatet (ChemSec, The International Chemical Secretariat), är en ideell organisation som grundades 2002 av fyra miljöorganisationer. ChemSec strävar efter att nå bred acceptans i samhället av de viktigaste principerna om försiktighet, substitution, att förorenaren betalar samt om rätten till information. Som del i det arbetet har man upprättat en lista över miljö- och hälsoskadliga kemikalier som är särskilt angelägna att avveckla, SIN-listan. Ett SIN-ämne uppfyller EUs kriterier för ”särskilt farliga ämnen”, SVHC.

 
källa: KRAV Ekonomisk förening: KRAVs Regler, Definitioner, s. 269–285