Ikon för Rikstermbanken

P-AL-klass

svensk term: P-AL-klass
förklaring:

En indelning av jordar efter koncentrationen av lättlösligt fosfor.

 
källa: KRAV Ekonomisk förening: KRAVs Regler, Definitioner, s. 269–285