Ikon för Rikstermbanken

KRAV-ansluten

svensk term: KRAV-ansluten
definition:

producent eller motsvarande som har ett avtal med ett certifieringsorgan som är godkänt att certifiera enligt Regler för KRAV-certifierad produktion

anmärkning:

När reglerna använder ”producent” betyder det ”KRAV-ansluten producent”.

 
källa: KRAV Ekonomisk förening: KRAVs Regler, Definitioner, s. 269–285