Ikon för Rikstermbanken

IFOAM

svensk term: IFOAM
förklaring:

Världsomspännande samarbetsorganisation för ekologisk produktion. Utarbetar internationella regler (IFOAM Basic Standards for Organic Production and Processing) för ekologisk produktion samt kriterier för ackreditering av kontrollorgan (IFOAM Accreditiation Criteria for Programmes Certifying Organic Agriculture and Processing).

engelska termer: International Federation of Organic Agriculture Movements
IFOAM
 
källa: KRAV Ekonomisk förening: KRAVs Regler, Definitioner, s. 269–285