Ikon för Rikstermbanken

EU-ekologisk

svensk term: EU-ekologisk
användningsområde: om produkt eller produktion
definition:

som inte är KRAV-certifierad, utan enbart certifierad i enlighet med ”Rådets förordning (EG) nr 834/2007”

 
källa: KRAV Ekonomisk förening: KRAVs Regler, Definitioner, s. 269–285