Ikon för Rikstermbanken

årlig kontroll

svensk term: årlig kontroll
förklaring:

Minst ett årligt kontrollbesök görs på alla KRAV-certifierade företag. På det årliga besöket görs en genomgång av alla, för produktionen, relevanta regler. Genomgång görs av både dokumentation och anläggningar.

 
källa: KRAV Ekonomisk förening: KRAVs Regler, Definitioner, s. 269–285