Ikon för Rikstermbanken

statsskuldväxel

svensk term: statsskuldväxel
definition:

räntebärande värdepapper med en löptid på upp till ett år

 
källa: Fondbolagens Förening: Ordlista