Ikon för Rikstermbanken

standardavvikelse

svensk term: standardavvikelse
definition:

mått på en fonds risk

anmärkning:

Speglar volatiliteten, dvs. svängningar i avkastningen. Ju högre standardavvikelse desto högre risk

 
källa: Fondbolagens Förening: Ordlista