Ikon för Rikstermbanken

räntefond

svensk term: räntefond
definition:

fond som placerar 100 procent av fondförmögenheten i räntebärande värdepapper, dvs. i obligationer och statsskuldväxlar

se även:
 
källa: Fondbolagens Förening: Ordlista