Ikon för Rikstermbanken

premiepension

svensk term: premiepension
förklaring:

Premiepensionen är en mindre del av den allmänna pensionen. 2,5 procentenheter av den premie på 18,5 procent som beräknas på lönen avsätts varje år till premiepensionen där pensionsspararen själv väljer fonder.

 
källa: Fondbolagens Förening: Ordlista