Ikon för Rikstermbanken

penningmarknadsfond

svenska termer: penningmarknadsfond
kort räntefond
likviditetsfond
definition:

fond som enbart placerar i korta räntepapper, dvs. räntepapper med en återstående löptid som är kortare än ett år

anmärkning:

Kallas även för kort räntefond eller likviditetsfond.

 
källa: Fondbolagens Förening: Ordlista