Ikon för Rikstermbanken

omsättningshastighet

svensk term: omsättningshastighet
förklaring:

Mäter andelen köpta/sålda värdepapper i förhållande till fondförmögenheten under den senaste tolvmånadersperioden. Måttet beskriver hur många gånger per år som fondportföljen omsätts.

 
källa: Fondbolagens Förening: Ordlista