Ikon för Rikstermbanken

hedgefond

svensk term: hedgefond
definition:

fond som försöker ge avkastning och stiga i värde oavsett om aktie- eller räntemarknaden går upp eller ned

anmärkning:

Hedge är ett engelskt ord och betyder skydda. I finansiella sammanhang betyder hedge minskning av risktagandet genom att använda flera olika finansiella instrument. Hedgefonder kan ha från mycket hög risk till låg risk. Det är vanligt med krav på minimibelopp vid insättning.

 
källa: Fondbolagens Förening: Ordlista