Ikon för Rikstermbanken

förvaringsinstitut

svensk term: förvaringsinstitut
förklaring:

Alla investeringsfonder ska ha bank eller annat kreditinstitut som förvaringsinstitut. Detta ska ta emot och förvara fondens egendom och se till att köp och försäljning av fondandelar sker i enlighet med gällande regler.

 
källa: Fondbolagens Förening: Ordlista